Zajęcia terapeutyczne

Wspieramy rozwój, czyli zajęcia terapeutyczne

Integracja sensoryczna

Pracownia Integracji Sensorycznej to miejsce pracy terapeuty z dzieckiem, w którym rozwój dziecka wspomagany jest poprzez wspólną, „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, zaplanowanych w taki sposób, aby dostarczały kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców i prowadziły do poprawy przetwarzania sensorycznego informacji, które dziecko odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. Efektem poprawy procesów przetwarzania sensorycznego są poprawiające się reakcje adaptacyjne, obserwowane w sferze motoryki, mowy, emocji, w uczeniu się i zachowaniu oraz integracja sensoryczna, czyli zdolność integrowania tychże bodźców.

Rozwój i uczenie się na każdym etapie naszego życia zachodzi dzięki bodźcom, które docierają do naszego mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego - priocepcji, przedsionkowego - zmysłu równowagi, smaku i węchu. Nasza każda aktywność, uczucia i myśli pojawiają się wyłącznie jako wynik skomplikowanego funkcjonowania mózgu. W mózgu także zachodzi aktywny proces uczenia się, który trwa nieustannie przez całe nasze życie.

Tylko wtedy, gdy informacje płyną do mózgu w sposób prawidłowo zorganizowany - rozwój przebiega bez zakłóceń. Prawidłowa integracja jest podstawą procesu uczenia się i funkcjonowania emocjonalnego.

Terapia pedagogiczna

Oferujemy pomoc w przezwyciężaniu ograniczeń, które utrudniają nabywanie nowych umiejętności i efektywne uczenie się, dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz uczniom starszym.

Podstawą naszych działań jest:

 • Opieramy się na koncepcjach integracyjno - pedagogiczno – terapeutycznego wspomagania rozwoju i podejściu neurorozwojowym, łącząc najbardziej odpowiednie dla każdego dziecka / ucznia metody terapii.
 • W programach terapeutycznych wykorzystujemy zależności pomiędzy ruchem, a rozwojem percepcji i uczeniem się.
 • Stosujemy metody działań terapeutycznych zgodne z dominująca formą aktywności w wieku rozwojowym:
  1. dla młodszych dzieci - formy zabawowe,
  2. dla starszych - terapia pedagogiczna i treningi umiejętności.
 • Wykorzystujemy mocne strony dziecka - jego siłą poznawczą dynamizującą rozwój.
 • Cele terapeutyczne ustalamy we współpracy z rodzicami, uwzględniając sferę najbliższego rozwoju dziecka.
 • Uczymy wielozmysłowo, angażując wiele zmysłów i emocji.
 • Opieramy się na nowoczesnych strategiach uczenia, które aktywizują ośrodki percepcyjne kory mózgowej odpowiedzialne za uczenie się, dzięki czemu proces terapii i uczenia się przebiega efektywnie.
 • Stosujemy techniki radzenia sobie ze stresem i relaksację.

Terapia psychologiczna

Pracownia jest miejscem, w którym oferujemy następujące formy pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziców:

 • diagnozę pozytywną dziecka określającą jego potencjał rozwojowy i mocne strony,
 • diagnostykę wskazującą na obszary funkcjonowania u dziecka potrzebujące wsparcia ze strony rodziców lub profesjonalistów,
 • poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców;
 • spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące, między innymi, następujących zagadnień:
  1. wspierania dojrzałości poznawczej i emocjonalnej dziecka w różnych okresach rozwojowych,
  2. kształtowania lub wspierania umiejętności radzenia sobie z „trudnymi” emocjami i uczuciami w różnych sytuacjach, takimi jak, na przykład gniew, złość, zazdrość, itp.
  3. wspieranie umiejętności społecznych dziecka w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Terapia logopedyczna

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości.

Logopeda prowadzi grupowe zajęcia profilaktyczne. Obejmują one ćwiczenia oddechowe oraz gimnastykę buzi i języka, a także wprowadzają elementy logorytmiki.

Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.

Zajęcia prowadzimy w formie zabawy, wykorzystując do terapii najnowocześniejsze pomoce, gry dydaktyczne i programy komputerowe, dzięki czemu zajęcia będą interesujące dla każdego dziecka.

Przeprowadzimy:

 • diagnozę rozwoju mowy dzieci,
 • konsultacje i porady dla rodziców - wskazówki do indywidualnej pracy w domu,
 • terapię wad wymowy, takich jak:
  1. sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek [s, z, c, z; š, ž, č, ž; ś, ź, ć, ź];
  2. rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [r];
  3. kappacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [k];
  4. lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [l];
  5. gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [g];
  6. betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [b];
  7. mowa bezdźwięczna - wymawianie głosek dźwięcznych jako ich bezdźwięczne
  8. odpowiedniki; innych odchyleń od normy artykulacyjnej;
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji
 • terapię jąkania,
 • terapię logopedyczną indywidualną i grupową,
 • ćwiczenia emisji głosu.

Metoda ruchu rozwijającego

Metoda wg. Weroniki Serborn jest metodą niewerbalną, poprawia ona komunikację dziecka z otoczeniem, uaktywniając „ język ciała i ruchu”. Ćwiczenia wskazane przez Weronikę Sherborn można stosować z dzieckiem w każdym przedziale wiekowym. Wykorzystanie tej metody zależy jedynie od naszej inicjatywy i zapotrzebowania.

Zaletą tych zajęć jest, to, że nie potrzebujemy żadnych drogich pomocy, a jedynie dużo wolnej przestrzeni, odpowiednie podłoże (np.: koc, materac) i świeże powietrze. Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych (bezpieczeństwa), wzrostu i rozwoju, w tym potrzeb społecznych i poznawczych. Ponadto Ruch Rozwijający pozwala na osiąganie zamierzonych efektów poprze eliminowanie czynników stresujących typu: nakaz, przymus, strach, lęk, obawa.

 • Integracja sensoryczna
  Poniedziałek 13.00-13.30
 • Terapia pedagogiczna
  Wtorek 13.00-13.30
 • Terapia psychologicnza
  Środa 13.00-13.30
 • Terapia logopedyczna
  Czwartek 13.00-13.30
 • Metoda ruchu rozwijającego
  Piątek 13.00-13.30

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszym przedszkolu?

Zadzwoń lub napisz do nas a odpowiemy na twoje pytania.

Zadzwoń do nas
+48 884 764 488

Napisz do nas
biuro@kolorowemotyle.pl